Požarni zid - Firewall

Učinkovito varovanje informacij dandanes predstavlja osnovo pri zagotavljanju poslovne varnosti, saj omogoča, da naši podatki, službene poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije ostanejo varne. Pomembno vlogo pri ohranjanju in vzpostavljanju varnega računalniškega okolja vrši ravno požarni zid – naprava, ki stoji na ključnem mestu v omrežnem sistemu in ločuje zunanje nezavarovano in notranje zavarovano omrežje.

Požarni zid je varnostna naprava – računalniška strojna ali programska oprema -, ki lahko zaščiti vaše omrežje s filtriranjem prometa in prepreči zunanjim osebam nepooblaščen dostop do zasebnih podatkov v vašem računalniku. Požarni zid je torej rešitev, ki upravlja z internetno komunikacijo računalnika.

Deluje kot ključavnica v vratih stanovanja, le da preprečuje vhod in izhod podatkov.

Ne samo, da požarni zid blokira neželen promet, ta lahko tudi prepreči, da bi zlonamerna programska oprema okužila računalnik. Za analiziranje omrežnega prometa je požarni zid tako najbolj učinkovita rešitev, saj celoten promet poteka skozenj, zato lahko z dobrim delovanjem le-tega zagotovimo dobro varnost.

Požarne zidove ločimo na strojne in programske požarne zidove. Požarni zidovi nove generacije se uvrščajo med strojne naprave, programski požarni zid pa delujejo hkrati s strojnim požarnim zidom.

Strojni požarni zid je fizična komponenta, ki je postavljena med zunanjim internetnim priključkom in lokalnim omrežjem. Strojni požarni zidovi delujejo tudi kot usmerjevalniki, s katerimi je mogoče na internetno omrežje priključiti več računalnikov. Programski požarni zidovi se namestijo neposredno v operacijski sistem računalnika. Ker delujejo kot programi, so vsakdanjim uporabnikom bolj domači in zato preprostejši za uporabo. Uporabnik omrežje nadzira prek uporabniškega vmesnika.

In kateri požarni zid je bolj pomemben? Najbolje je, če imamo oba, saj imamo tako dvojno plast zaščite pred zunanjim svetom.

Požarni zidovi tako predstavljajo prvo obrambno linijo pri varnosti omrežja. Požarni zidovi so pomemben člen pri zagotavljanju varnosti v času, ko si življenja brez interneta enostavno ne znamo predstavljati.