penetracijski test

Področje informacijske varnosti se v zadnjih letih izjemno povečuje in razvija. Zaradi digitalizacije procesov na vseh nivojih, informacije postajajo najpomembnejša strateška poslovna sredstva, zadnjih nekaj let opažamo porast kibernetskega kriminala in incidentov, povezanih z informacijsko varnostjo.

Informacijska varnost je proces, ki potrebuje konstantno pozornost in izboljšave pri čemer pa nam pomagajo varnostni testi. Z njimi lahko ocenimo stopnjo oziroma možnost ranljivosti in posledično zmanjšati s številnimi IT varnostnimi testi, s katerimi organizacija pridobi poglobljene informacije o stopnji varnosti IT sistemov.