Samo vprašanje časa,
kdaj vas bo doletel
kibernetski napad!

Ste vedeli, da so najlažje tarče za hekerski oziroma kibernetski napad predvsem mala in srednje velika podjetja, ki imajo slabo zaščito in pomanjkljivo znanje na področju informacijske varnosti?

Število kibernetskih napadov se povečuje, škoda, ki jo utrpijo manjša podjetja pa je lahko nepopravljiva in celo usodna. Napadalci prežijo na pomanjkljive sisteme in napadejo vsakogar, ki jim to omogoči. Ne dovolite, da vaše podjetje postane tarča napadalcev zaradi pomanjkljive ozaveščenosti in ranljive informacijske varnosti.

Mala in srednje velika podjetja so zaradi slabše ozaveščenosti o pomembnosti informacijske varnosti pogosta tarča napadalcev.

Preprečite kibernetski napad in se prijavite na brezplačni posvet!

Kako varno je vaše podjetje pred kibernetskim napadom?

Imate vpeljane postopke prepoznavanja varnostnih incidentov, ki jih redno pregledujete in nadgrajujete?

Imate ustrezno nameščen in vzdrževan požarni zid, ki varuje vaše omrežje pred vsiljivci?

Veste, kako se odzvati ob varnostnem incidentu, izogniti paniki ter pravilno odreagirati?

So vaši zaposleni ustrezno izobraženi in ozaveščeni o pomenu varovanja podatkov, upoštevanju pravil in doslednemu izvajanju predpisanih postopkov, pomembnih za kibernetsko varnost?

Ste poskrbeli za varnostne kopije ključnih podatkov ter jih hranite na oddaljeni in varni lokaciji?

Se zavedate, da skrb za varnost zahteva stalno delo, saj še tako dobra varnostna oprema ob stalnem tehnološkem napredku hitro zastari?

Imate izbranega varnostnega strokovnjaka, ki v podjetju skrbi za zaščito omrežja, IT okolja in uporabnikov?

Preprečite kibernetski napad in se prijavite na brezplačni posvet!

Zakaj IT-varnost

Kako preprečiti
kibernetski napad?

Kibernetski napad lahko preprečite z ustrezno pripravljenostjo, to pa je možno le z ustreznim strokovnim pregledom trenutnega stanja informacijske tehnologije, z opravljenimi varnostnimi oziroma penetracijskimi testi in natančno pripravljenim načrtom za zagotavljanje informacijske varnosti. Za uspešno izvedbo načrta je pomembna tudi ustrezna strojna ter programska oprema in ustrezno izobraževanje zaposlenih.

Zagotavljanje informacijske varnosti v poslovnih okoljih ni niti najmanj lahka, zato je včasih odločitev za strokovno usposobljenega in zanesljivega zunanjega partnerja, ki v celoti poskrbi za informacijsko varnost, najboljša investicija.

Naši strokovnjaki z večletnimi izkušnjami, ustreznimi certifikati in zavidljivimi referencami nudijo celovito rešitev za informacijsko varnost vašega podjetja:

Pregled stanja informacijske varnosti

V vaši organizaciji preverimo trenutno stanje informacijske varnosti.

Varnostni sistemski pregled

V vaši organizaciji opravimo temeljiti sistemski pregled informacijske varnosti.

Varnostni pregled je postopek prepoznavanja ranljivosti v informacijski infrastrukturi in spada v kategorijo preventivnih varnostnih storitev, ki so namenjene varnemu delovanju ključnih poslovnih procesov, zaščiti intelektualne lastnine in preprečevanju odtekanja podatkov. Opravimo notranji in zunanji pregled informacijske sistema ter izdelamo končno poročilo.

Varnostni oziroma penetracijski test

Izvedemo penetracijski test, s katerim preverimo odpornost vaše organizacije na različne kibernetske grožnje.

Penetracijski test nam omogoča pregled varnosti informacijskega sistema, odkrivanje njegovih ranljivosti, še preden jih izkoristijo kibernetski napadalci, zagotavljanje skladnosti z zakonodajo in regulativami ter izboljšanje celotne informacijske varnosti.

Poročilo penetracijska testa delimo na dva dela. Prvi del poročila je namenjen vodstvu naročnika, ki vsebuje povzetek njihovega stanja varnosti informacijskega sistema in priporočila za izboljšanje stanja.

Drugi del pa je namenjen tehničnemu osebju naročnika, ki vsebuje vse ugotovitve revizije, metode in opise testiranj, identificirane varnostne grožnje ter vsa priporočila z navodili za odpravo oz. zmanjšanje groženj.

Izdelava načrta IT-varnosti

Pripravimo vam predloge in načrt za izboljšavo informacijske varnosti.

Glede na poročilo predhodnega penetracijskega testa, vam pripravimo oziroma izdelamo načrt celotne informacijske varnosti v vaši organizaciji. Zaradi stalno spreminjajočega se okolja, je nujno, da se informacijske sisteme redno načrtuje, vzdržuje in upravlja.

Ključno je, da se celotno področje informacijske varnosti analizira in glede na zahteve ter potrebe podjetja oblikuje varnostni načrt, ki zagotavlja najbolj učinkovito in zanesljivo informacijsko varnost.

Izobraževanje zaposlenih s področja informacijske varnosti

Zaposlene v vaši organizaciji izobrazimo na področju informacijske varnosti.

Najpomembnejši, a žal tudi najpogosteje spregledan del informacijske varnosti, je izobraževanje zaposlenih v organizaciji. Zaposleni, ki ne poznajo varnostnih tveganj v poslovnem okolju, so za organizacijo največja nevarnost.

Za konstanten napredek tako podjetja, kot posameznika je pomembno ustrezno izobraževanje in usposabljanje s področja informacijske varnosti. Pri usposabljanju se osredotočimo na konkretno delo ali dejavnost.

Potrebno se je zavedati, da se informacijska varnost začne in konča z ljudmi, tehnologija je zgolj orodje v rokah tistih, ki nas žal napadajo, in tistih, ki nas k sreči branijo. Z vlaganjem v znanje in usposabljanje ohranjamo, predvsem pa povečujemo trende rasti (tako osebnostne, kot podjetne).

Prodaja strojne in programske IT varnostne opreme

Nudimo vam nakup ali najem celotne IT-opreme vseh priznanih znamk, katero vam lahko tudi vzdržujemo.

Vzdrževanje

Vzdržujemo celotno informacijsko strojno in programsko opremo ter spletne strani.